Stor satsning på forskning om socialtjänsten

Nu storsatsas det på forskning om socialtjänsten. Forskningsrådet Forte har fått i uppdrag av regeringen att starta och driva ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning.

Den offentligt finansierade socialtjänsten, som bland annat omfattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättningar, är en viktig del av det svenska välfärdssystemet, skriver regeringen på sin hemsida. Men det behövs arbetsplatsnära forskning om socialtjänsten för att kunna täcka de kunskapsluckor som finns idag. Därför satsar regeringen nu på forskarskolor.

I förra veckan beslutade regeringen att ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) uppdraget att initiera och driva ett nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. I satsningen ingår forskarskolor för personer som är yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Två lärosäten kommer tillsammans att dela ansvaret för forskarskolorna. Utbildningen i fråga kommer att ske på halvfart och leda till en licentiatexamen.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att samverka om för att ge satsningen goda förutsättningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

– Det är en stor och långsiktig satsning på kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten som regeringen nu gör. Genom forskarskolor vill vi stärka den praktiknära forskningen, socialtjänstens forskningsanknytning och samverkan mellan högskola och socialtjänst. Vi ska tillsammans med SKL verka för att ge satsningen goda förutsättningar så att den blir framgångsrik.