Stort engagemang när den nya etiska koden presenterades

Hur kan en etisk kod hjälpa socialarbetare i deras arbete? Gårdagens seminarium om förbundets nya etiska kod i socialt arbete rönte stort intresse och många frågor från publiken.

Viktoriabiografen var i princip fullsatt inför onsdagseftermiddagens seminarium. Erik Blennberger, professor i etik vid Ersta Sköndal högskola, presenterade den nya koden som han tagit fram i samarbete med en referensgrupp av personer som arbetar inom olika typer av socialt arbete.  Docent Anna Whitaker visade filmer om etiska överväganden producerade av socionomstudenter på väg ut i arbetslivet och författaren Susanna Alakoski talade om sina erfarenheter av socialt arbete.

Under diskussionen av fallstudier, och från de spontana frågorna från publiken, framgick att även erfarna socialarbetare med många år i yrkeslivet ofta gör olika bedömningar av etiska frågeställningar. Eller gör samma bedömningar, men på helt olika grunder. Och det är helt i sin ordning, menar Erik Blennberger.

– Inom ramen för koden kan man diskutera på olika sätt, den ger inga klara besked. Tanken är att skapa material för att kunna diskutera de här frågorna, säger Erik Blennberger.

Oavsett vilka beslut man fattar är det viktiga att man baserar sina beslut på de etiska värden och normer som finns för socialt arbete. Även om de etiska övervägandena kan vara svåra lockade presentationen till många skratt. Och just humor är – tillsammans med bland annat engagemang, lyhördhet, tålamod och kritisk självinsikt – en av de etiska personegenskaper som lyfts i koden, påpekar Erik Blennberger. 

Det handlar inte om några dramatiska förändringar i den nya koden. Framför allt handlar det om en längre och mer utförlig text. De etiska fallbeskrivningarna är nya och tar upp frågor om bland annat sociala medier, oskuldsintyg och rasistiska tatueringar. Nytt är också frågan om lojalitet och ett etiskt förhållningssätt till sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Att man inte bara ska stötta sina klienter utan också sina kollegor. Och i den nya koden klargörs också att de krav som ställs på en klient ska ”ha saklig grund och bidra till en mer gynnsam situation för klienten”.

Frågan om hur man som socialarbetare ska förhålla sig till högst aktuella frågor som främlingsfientlighet och problematiska politiska åsikter skapade stor diskussion i både publiken och panelen. Hur långt ska tolerans, respekt och tålamod sträcka sig när man upplever att någons åsikter strider mot ens egna värderingar?   

Här kan du ladda ner Etik i socialt arbete