Stort förtroende för skolkuratorer

Unga som drabbas av missbruk i familjen pratar helst med en skolkurator eller skolsköterska. Det visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Undersökningen, som genomfördes 2014, bestod av telefonintervjuer med 1 000 personer födda 1996 respektive 1998. Den visade att även om många unga har stort förtroende för exempelvis lärare, så är det främst till den närmaste omgivningen man vänder sig om man har frågor som upplevs som känsliga att diskutera med andra, skriver CAN i ett pressmeddelande.

Skolkurator och skolsköterska har högt förtroende bland elever som söker råd och stöd gällande missbruk i familjen. 37 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna vänder sig till Elevhälsan hellre än till en vän. Detta baseras på de cirka 500 respondenter som uppgivit det som en mycket känslig eller ganska känslig fråga.

”Många barn växer upp i en familj där någon vuxen dricker för mycket. Det är tydligt att skolsköterskor och kuratorer kan spela en viktig roll för dem”, säger Anna Raninen, avdelningschef på CAN i pressmeddelandet.

I veckan pågår CAN:s nationella kampanj Spela roll!, som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att närstående vuxna dricker för mycket eller använder andra droger, samt Elevhälsans viktiga roll som stöd till barnen.