Stort gensvar på initiativ om flyktingmottagande

Redan första dagen har över 500 personer anmält sitt intresse för att jobba extra med flyktingmottagandet efter Akademikerförbundet SSR:s utskick till pensionärer och studenter. Det snabba och stora gensvaret är mycket glädjande, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

På måndagen gick Akademikerförbundet SSR ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter, som är eller nyligen har varit medlemmar i förbundet, med frågan om de är beredda att hjälpa till i migrationsprocessens olika delar. 

Många verksamheter är idag under starkt tryck och behovet av nya medarbetare med rätt kompetens är stort. 

Initiativet har mötts av stort intresse och svaren har strömmat in. Redan första dagen har runt 500 tackat ja till att delta.  

– Det är oerhört glädjande att så många vill vara med och bidra. Förbundets många nyligen pensionerade medlemmar har värdefulla erfarenheter och för våra studentmedlemmar är det här också en chans att få relevant arbetslivserfarenhet, säger Heike Erkers.

Intresseanmälningarna kommer efter godkännande från den enskilda personen att förmedlas till arbetsgivare i den aktuella kommunen.

För ålderspensionärer finns möjligheten att arbeta upp till heltid med lägre arbetsgivaravgift och avtalsenlig lön och andra villkor. För studenter finns förbundets studentmedarbetaravtal som möjliggör arbete upp till 15 timmar i veckan, också det med avtalsenlig lön och villkor.