Stort intresse för socionomauktorisation

Över 2 800 personer har anmält sitt intresse för kostnadsfri socionomauktorisation sedan i mars. – Nu är det dags att kommunerna börjar efterfråga auktoriserade socionomer – precis som privata arbetsgivare gör, säger Thomas Goldberg, verksamhetsansvarig, Nämnden för socionomauktorisation.

Den 30 juni avslutades förbundets kampanj med avgiftsfri auktorisering för socionomer. Innan förbundet gick ut med sitt erbjudande i början av mars omfattades cirka 4 000 personer av socionomauktorisation. Under dessa tre månader har ytterligare 2850 personer anmält sitt intresse för att omfattas av auktorisationen.

– Det är ett otroligt gensvar! Kampanjen visar på ett tydligt sätt Akademikerförbundet SSR:s engagemang för att stärka socionomers yrkesroll och det sociala arbetet, säger Thomas Goldberg.

Auktorisationen innebär även att socionomen förbinder sig att följa yrkesetiken, den etiska koden för socialarbetare, vilket är avgörande för det sociala arbetet, tillägger Thomas Goldberg.

"Otroligt välgörande"

Beslutet att erbjuda kostnadsfri socionomauktorisation är ett svar på den synnerligen ansträngda arbetssituationen som råder i de stora socionomyrkena, och då särskilt för att arbeta med utredning av barn och unga. Akademikerförbundet SSR anser att behörighetsregleringen behövs för att garantera att barn och föräldrar möts av personer som har rätt utbildning för jobbet.

Privata verksamheter och egenföretagare har alltid sett auktorisationen som en viktig faktor för att säkra kvaliteten och visa fram den gentemot brukare och uppdragsgivare.

– Men sedan i början av förra året har nämndens kansli också fått förfrågningar från kommuner som varit intresserade av att positivt bidra till att deras anställda socionomer ska kunna bli auktoriserade. Detta skulle vara otroligt välgörande för det sociala arbetet, för professionen och för brukarna, säger Thomas Goldberg

Vad händer nu?

Du som har anmält ditt intresse för auktorisationen har nu fram till den 31 december på dig att skicka in en komplett ansökan. Du hittar alla detaljer samt kompletta ansökningshandlingar på auktorisationsnämndens webbplats. Har du frågor kan du mejla dem till info@socionomauktorisation.se.

Om du missade att anmäla dig

Naturligtvis kan den som vill fortfarande skaffa socionomauktorisation via Nämnden för socionomauktorisation, dock inte längre kostnadsfritt. Kostnaden är 875 kronor inklusive moms.