Strategiskt samarbete mellan Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund (LR)

En hel del akademiker arbetar i dag som lärare utan att ha den formella behörigheten. Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund har därför kommit överens om att inleda ett strategiskt samarbete som stärker respektive förbund men även Sacofederationen. 

Överenskommelsen innebär att LR rekommenderar obehöriga lärare inom Akademikerförbundet SSR:s rekryteringsområde att gå med i Akademikerförbundet SSR, som i sin tur rekommenderar obehöriga lärare – som har för avsikt att fortsätta som lärare – att bli behöriga och gå med i LR. 

Hur kommer det att fungera i praktiken?

LR kommer att svara för avtalsförhandlingar rörande löne- och anställningsvillkor för medlem i Akademikerförbundet SSR som arbetar som lärare samt skicka förbundstidningen Skolvärlden och annan yrkesspecifik information. På så sätt säkerställs det att förbundets medlemmar omfattas av de avtalade villkor som gäller inom skolans område.

Akademikerförbundet SSR står för medlemsförmåner och medlemservice samt bevakar professionsfrågorna för dessa på samma sätt som för alla medlemmar. Det handlar alltså inte om ett dubbelanslutningsavtal där en person kan vara fullvärdig medlem i två fackliga organisationer och betala en avgift, utan ett fördjupat samarbete mellan två Saco-förbund.

Vill du veta mer?

Mer information om överenskommelsen och samarbetet kommer längre fram, men har du frågor redan nu kan du kontakta  förbundssekreterare Tore Bengtsson på telefonnummer 08-617 44 27.

Här hittar du Frågor och svar om samarbetet.