Strejkstart uppskjuten

Ny viktig information om den varslade sympatistrejken gentemot Almega. Det blir ingen strejkstart måndagen den 18 april klockan 12.00.

Almega har lämnat in en så kallad fredspliktsinvändning gällande strejkvarslet från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akademikerförbundet SSR. Det innebär att Arbetsdomstolen, AD, ska pröva frågan om strejken är tillåten innan några konfliktåtgärder kan vidtas.

Sveriges Ingenjörer och Unionen centralt och lokalt fortsätter strejkplaneringen och inväntar vidare information. Även Akademikerförbundet SSR fortsätter strejkplaneringen. Alltså blir det ingen strejkstart måndagen den 18 april kl 12.00.

Vi återkommer så fort vi vet mer.  Följ utvecklingen på Sveriges Ingenjörers hemsida och förstås på vår egen hemsida.