Stress knäcker socionomer – sjukskrivningarna fördubblas

Förra året långtidssjukskrevs över 10 000 personer som jobbar i kontaktyrken i kommuner och landsting på grund av psykisk ohälsa. Det är en fördubbling jämfört med för fem år sedan.

Är du kvinna, mellan 36 och 45 år och arbetar inom socialt arbete i kommun eller landsting? Då hör du till den grupp som oftast blir långvarigt sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Och risken ökar år efter år.

Det konstaterar AFA Försäkring i en ny rapport där de har analyserat mönstret bland de personer som genom kollektivavtalade försäkringar är försäkrade hos dem, totalt 2,7 miljoner sysselsatta.

Sedan 2009 har antalet anställda inom kommun- och landstingssektorn som blivit långtidssjukskrivna med en psykisk diagnos fördubblats. Som långtidssjukskriven räknas sjukskrivningar som pågått i minst tre månader eller som lett till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Allra störst risk att drabbas löper kvinnor i så kallade kontaktyrken i kommuner och landsting. 14 av 1 000 personer drabbades 2014, en ökning med 140 procent på fem år. Flest fick diagnosen ”anpassningsstörningar och reaktion på svår stress”.

Även män i kontaktyrken blev oftare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa än övriga män i kommuner och landsting eller privat sektor. Bland dem var den vanligaste diagnosen depression och deras risk ökade med 90 procent på fem år. Liksom bland kvinnor är det dock sjukdom på grund av stress som ökar mest.

Den mest utsatta yrkesgruppen är anställda inom socialt arbete, till exempel socialsekreterare och kuratorer. Något som rapportförfattarna kopplar till den ökande arbetsbelastningen i socialtjänsten.

Bland kvinnor är det vanligast att drabbas av psykisk ohälsa i medelåldern, 36 till 55 år, medan de flesta männen drabbas som äldre mellan 46 och 55 år. Lägst risk har de yngsta mellan 16 och 25 år, men samtidigt är det i denna grupp som psykiska diagnoser ökar snabbast.