Stress och psykisk ohälsa går att förebygga

De ökade sjukskrivningarna, arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa diskuterades i TV4:s Nyhetsmorgon i morse. Det finns inga genvägar. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för en bättre arbetsmiljö, underströk förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld.

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt, liksom den psykiska ohälsan. Orsakerna och tänkbara åtgärder var ämnet i Nyhetsmorgon, där programledarna Tilde de Paula och Peter Jihde pratade med Camilla Sköld och Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

– Det här kommer inte som en blixt från en klar himmel. Arbetsvillkoren har blivit tuffare under lång tid och resulterar i stressrelaterade problem och sjukskrivningar, sade Camilla Sköld.

Hon underströk att problemen finns i många yrkesgrupper, men är stora särskilt inom socialt arbete. Eva Vingård höll med och pekade på att situation inom socialtjänsten är svår. Kombinationen höga krav och låg kontroll skapar stress.

– Ansvaret för att göra något ligger hos arbetsgivarna. Man måste se till att arbetsbelastningen och arbetsvillkoren är rimliga. Det är inte okej att erbjuda arbetsplatser som gör människor sjuka, sade Camilla Sköld.

Se hela inslaget här.