Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

Stressbesvär på jobbet är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Sysselsatta inom sociala tjänster är bland dem med högst andel arbetsorsakade besvär.

Drygt en miljon människor, eller var lite mer än var femte sysselsatt svensk, har arbetsrelaterade besvär. Psykiska besvär som stress och psykisk ohälsa ökar, medan fysiska besvär däremot minskar enligt Arbetsmiljöverkets nya rapport. 15 000 personer mellan 16 och 64 år har deltagit i telefonintervjuer om sitt arbete. Högst andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta inom vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

– Det har visat sig att också män som arbetar under samma villkor; såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Viktigt jobba förebyggande

De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress och andra psykiska påfrestningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det gäller både kvinnor och män. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor har besvär av arbetsrelaterad stress och psykiska påfrestningar än vad män har. Närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen har besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet. Men andelen ökar även bland män. Sedan 2016 är det i stort sett lika vanligt bland männen med psykiska som fysiska besvär.

– För att kunna angripa arbetsrelaterad psykisk påfrestning, både bland kvinnor och män, behöver arbetsgivare arbeta förebyggande, på samma systematiska sätt som man gör med den fysiska belastningen. Orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på jobbet, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Närmare 30 procent av de sysselsatta som haft besvär till följd av jobbet hade också varit sjukfrånvarande på grund av detta någon gång under året. Andelen kvinnor som varit sjukfrånvarande var något högre än andelen män.

Sömnproblem och ångest

Var tionde kvinna uppger att hon haft sömnproblem som orsakats av arbetsmiljöfaktorer det senaste året. Bland männen var det en på 20 som hade motsvarande besvär. För kvinnor är det vanligast med sömnproblem, oro och ångest eller depression samt andra psykiska besvär. Bland männen är ryggproblem mest vanligt och därefter psykiska besvär, oro och ångest eller depression.

Arbetsrelaterade fysiska besvär har enligt undersökningen minskat med två procentenheter, från 17 till 15 procent, sedan den förra undersökningen gjordes 2014.

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö och hur din arbetsplats kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa på Suntarbetslivs webbplats.