"Strukturellt problem i hela Ljusnarsberg"

Över hälften av socialsekreterarna på Ljusnarsbergs individ- och familjeomsorg har sagt upp sig. Många är sjukskrivna. Kommunen tar vare sig problemen eller professionen på allvar, menar flera av dem som valt att gå.

Under våren lämnar elva av de anställda, däribland enhetschefen, sina anställningar på socialtjänsten i Ljusnarsberg. Att situationen på socialtjänsten varit pressad länge är politikerna och socialsekreterarna överens om. Men när det kommer till orsakerna bakom de många uppsägningarna går åsikterna isär.

Socialsekreteraren Nell Andreasson och hennes kollegor menar att politikerna blandar bort korten genom att skylla på flyktingsituationen och att man inte tagit sitt ansvar som arbetsgivare. Tillsammans med åtta av sina kollegor har Nell Andreasson skrivit en debattartikel i Nerikes Allehanda för att ge sin syn på situationen inom socialtjänsten och kommunen i stort.

– I media skylls det hela tiden på flyktingsituationen, men arbetssituationen har försämrats under lång tid. Det har bara blivit mer och mer för socialtjänsten att göra och vi har inte fått möjlighet att möta de ökade kraven med vare sig resurser eller utbildningar. Det finns inte heller någon förståelse för vår situation från kommunen. Vi ska klara allt likadant som stora kommuner med fler anställda, säger Nell Andreasson.

Bristande kunskap

Men det är inte bara en fråga om resurser. Framför allt handlar det om en brist på ledarskap från kommunledningen, som inte lyssnat när enhetschefen bett om hjälp och stöd, menar Nell Andreasson. Hon och flera kollegor rapporterar om hur de av ledningen istället uppmanats att inte agera så snabbt vid orosanmälningar om barn. När de förklarat att skyldigheten att agera inom 24 timmar är reglerat i lag har de mötts av oförstånd, menar de.

– Det finns en bristande kunskap om vad vi gör för något. Vi tycker att vi har mötts av förakt i vår yrkesroll. Man ser inte på personalen som en värdefull tillgång, säger hon.

Socialsekreterarna är inte den enda yrkesgruppen som har problem. På överförmyndarförvaltningen har två av tre handläggare sagt upp sig. Den tredje, Mathz Eriksson, är lokalt fackligt ombud för Akademikerförbundet SSR och företräder flera av de avhoppade socialsekreterarna. Och han har just blivit sjukskriven för utmattningssyndrom.

Mathz Eriksson är kritisk mot kommunpolitikerna, som han anser sätter ekonomin över människors behov – både brukares och anställdas.

– Man har inte lyssnat på signalerna och tagit itu med något ordentligt. Vi har ett strukturellt problem i hela Ljusnarsberg. Det handlar bara om ekonomin, ekonomin, ekonomin, och inte de personerna som man ska hjälpa, säger han.

"Helt befängt"

Med hjälp av bemanningsföretag hoppas den lilla kommunen nu kunna rekrytera ny personal. Kommunchefen Bo Wallström har också föreslagit att politiker ska kunna avsäga sig sina uppdrag tillfälligt för att kunna ta hand om försörjningsutbetalningar, något som man ser som mindre komplicerade uppgifter. Ett förslag som väckt mycket kritik både från socialsekreterarna själva och från fackligt håll. 

– Det är helt befängt. Särskilt när man tänker på situationer som Yara-fallet. Jag som professionell ser om vi får in ett ärende där vi behöver agera på en gång. Det gör inte en politiker, säger Mathz Eriksson.

Kommunledningen har sagt att man kommer att hålla avslutningssamtal med alla som sagt upp sig för att ta reda på varför de valt att sluta. Men då måste de skynda sig. Enligt en av socialsekreterarna i kommunen har en person redan lämnat sin tjänst och ytterligare ett flertal går nu i veckan.

Nell Andreasson och hennes kollegor går nu vidare till nya jobb – många till samma arbetsplats inom en annan kommun. Nell Andreasson säger att hon är mycket medveten om att situationen är pressad på de flesta socialtjänstkontor.

– Men det är en större organisation med fler huvuden att fördela ärendena på. Jag hoppas att det blir mindre splittrat och stressigt, säger hon.