Struntar facket i transpersoner?

Hur bra är facket på att värna sina medlemmars intressen också när de är transpersoner? Ursula Berge pratar med Ulrika Westerlund som snart lägger fram sin statliga utredning om hur transpersoners livsvillkor kan förbättras.

Lagarna är på plats och krav på aktiva åtgärder riktat även till transpersoner finns, ändå händer väldigt lite, också från arbetsgivarnas sida. Varför är det så frågar vi oss i veckans Samhällsvetarpodd.

Om några dagar lägger den statliga utredaren Ulrika Westerlund fram sin utredning om hur transpersoners livsvillkor kan förbättras. Samhällsvetarpodden fick dock chansen att prata med henne i förväg om de delar i hennes utredning som handlar om transpersoners situation i arbetslivet.

Den bild som tornar fram är att transpersoners arbetsvillkor är väldigt osynliga. Allt från att ”Vi har inte sådana medlemmar” till föreställning om att ”Hälsan tiger still” florerar. Ulrika vittnar också om att många transpersoner har dåliga erfarenheter av myndigheter och andra institutioners möjligheter att hjälpa dem, och söker därmed sällan hjälp.

Så är det även om transpersoner verkar fara ganska illa på svensk arbetsmarknad. Över hälften av alla transpersoner anser att deras arbetsförmåga är begränsad pga fysisk eller psykisk sjukdom och de har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som arbetskraften i sin helhet. Transpersoner borde rimligen vara en tydlig grupp på kartan för fack, arbetsgivare, diskrimineringsombudsmannen och Arbetsdomstolen. Ändå är det inte så. Varför?

Vill du som facklig företrädare eller arbetsgivare bli bättre på att förstå och bemöta transpersoner – lyssna på veckans Samhällsvetarpodd. Är du själv transperson, men har haft svårt att se hur du skulle kunna få det bättre i arbetslivet? Lyssna och få tips!

Är du medlem och vill berätta?

Om du är medlem i Akademikerförbundet SSR och vill berätta hur det är att vara transperson i arbetslivet, så är vi väldigt intresserade av att komma i kontakt med dig. Det kan vara allt från att du har utsatts för diskriminering, har goda idéer på hur man kan tänka runt bemötandefrågor som chef och kollega, eller något annat. Hör av dig till Daniel Hjalmarsson. 

Är du medlem i ett annat förbund så hör av dig direkt till dem. Är du inte medlem, men har en erfarenhet du tror skulle kunna vara bra att Diskrimineringsombudsmannen kände till eller drev som ärende, så tveka inte att höra av dig till dem.