Studenter från Uppsala universitet och SLU vinnare i årets Samhällsvetar-SM 2018

Den 27 november avgjordes Samhällsvetar-SM 2018 i Stockholm efter ett två dagar långt mästerskap. Vinnare blev Linda Skogström och Hanna Nordlund från SLU och Uppsala universitet. 

Thumbnail
Överst t.v: Juryn. Bilden t.h: tredje- o andrapristagarna o delar av juryn. Nere t.h: Vinnarna. Alla namn finns i texten

I Samhällsvetar-SM möter samhällsvetarstudenternas kompetens arbetslivets utmaningar i jakt på nya lösningar. Studenter från hela Sverige tävlade i lag om två personer och skulle testa sina kunskaper och färdigheter mot ett skarpt case som i år kom från organisationen Union to Union – en samarbetsorganisation med uppgift att stödja och samordna LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingsarbetet.'

Första dagen föreläste Kicki Westin, kommunikationschef hos Folke Bernadotteakademin, FBA - Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Myndigheten sänder ut personal, bedriver utbildning och stödjer forskning. De bedriver en internationellt inriktad verksamhet som gav en tankeväckandebakgrund till den verksamhet som Union to Union bedriver.

Sista dagen fick lagen också en aktiv föreläsning från en tränare med bred erfarenhet på temat ”Att skapa mer energi i vardagen”, en nog så viktig komponent för att upprätthålla balansen i dagens arbetsliv.

Case med fokus på klimatet

Årets "case" presenterades tidigt på eftermiddagen den 26 november, och klockan 22.00 skulle lagen lämna in sina presentationer. En ny erfarenhet för många och ett spännande sätt att bli påmind om vad man faktiskt kan prestera. Uppdraget handlade om att presentera ett upplägg på huvudtemat "Formulera tydliga svar på frågan varför klimatet är en avgörande facklig fråga." De tre finalistlagen hade olika vinklingar men lika kreativa och spännande svar.

Tre av lagen gick vidare till final och när den var avgjord hade Uppsala vunnit - före ett lag från Lund och Göteborg och ett lag från Stockholm.

Juryns motivering

Samtliga finalister presenterade kreativa och spännande svar, men det vinnande laget utmärkte sig genom att presentera det tydligaste svaret på frågan varför klimatet är en avgörande fråga för den fackliga rörelsen. Motiveringarna löd:

Plats ett: Bidraget visar på en övergripande förståelse av klimatproblemen och fackets roll, och en god problemförståelse av fackens möjligheter. I en snygg presentation exemplifieras på flera sätt varför klimatet är en avgörande facklig fråga. Och det sammanfattas skickligt genom att koppla ihop det med fackets grundvärderingar: ”Facket jobbar för förbättrade levnadsvillkor, om inte hänsyn tas till klimatförändringarna strider det mot grundvärderingarna. 

Plats två: Bidraget visar på en bra problemförståelse och lyfter fram en egen, i sig viktig vinkel på varför klimatet är en avgörande facklig fråga. Gruppen presenterar sina svar i en tydlig och genomarbetad presentation. 

Plats 3: Genom ett tydligt exempel beskrivs hur facket kan vara både en viktig klimataktör och samtidigt verka för social hållbarhet. I bidraget framgår att det finns insikt i olika begrepp och vilka faktiska betydelser de har. I en kreativ presentation lyfter gruppen fram fackets möjligheter som klimataktör. 

Pristagarna

1:a plats: Hanna Nordlund & Linda Skogström, Uppsala universitet och SLU

2:a plats: Charlotte German & Amanda Stenmark, Lunds- och Göteborgs universitet

3:e plats: Klara Margareta Melin & Alexander Widegren, Stockholms universitet

Juryn 

Beatrice Jansson, Programhandläggare hos Union to Union

Jakob Sundin, Samhällsvetarstudent och finalist från Samhällsvetar-SM 2017

Mikael Kjelleros Endrell, Kommunsekreterare Nykvarns kommun och ledamot i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse