Studentrådet fortsätter arbetet för en inkluderande högskola

Under helgen 9-11 november träffades styrelsen i Göteborg för att fortsätta arbetet för en inkluderande högskola. Fokus för denna helg var att förbereda oss för de två stora kommande evenemang som vi ska hålla och delta i.

Den 30 november kommer vi att anordna detta verksamhetsårs medlemsmöte för fackförbundets studentmedlemmar. Vi har bjudit in fyra föreläsare som kommer lyfta olika perspektiv inom frågan för diskriminering. Medlemsmötet gästas av Samson Beshir som håller en föreläsning om afrofobi. Därefter håller diskrimineringsbyrån Humanitas en workshop gällande mänskliga rättigheter och diskriminering.

På eftermiddagen berättar förenade HBTQ-studenternas om situationen för HBTQ-personer i högskolan och slutligen gästas medlemsmötet av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som kommer att beröra juridiken bakom arbetet mot diskriminering.

Sista anmälningsdag till detta medlemsmöte är 19 november. Glöm inte att anmäla er om ni är intresserade! Anmälning sker genom att fylla i onlineanmälan

Sacos studentråds kongress

Innan studentrådet går på julledighet kommer vi att närvara vid Sacos studentråds kongress som äger rum 1-2 december i Stockholm. Inför denna kongress har vi i styrelsen arbetat fram fyra motioner som kommer att bemötas och diskuteras under kongressen i december. I motionerna tar vi upp att vi vill se att man arbetar för nya villkor till studiemöjligheter på grund av den stigande pensionsålder.

Vi vill också att man aktivt arbetar för att det ska bli attraktivt för akademiker att vara verksamma i de kommuner och områden där studenterna som mest behövs. Den tredje motionen handlar om att man ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön för studenter för att förbättra deras hälsa. Vår sista motion berör studenter som är ensamstående föräldrar och deras rätt till anpassad utbildning.

Paula Savina