Studentrådet laddar för höstens utmaningar

Medan Sverige kammade hem silvermedaljer i både fotboll och hästhoppning i OS i Rio i helgen träffades vi i studentrådets nya styrelse för vårt första möte, som även det genererade goda resultat.

Under verksamhetsåret 2016/2017 kommer vi i studentrådet arbeta efter devisen ”den moderna högskolan”, som på många sätt kan sägas sammanfatta vår utbildningspolitiska vision. Den moderna högskolan bör i allra högsta grad förhålla sig ödmjuk till de samhälleliga utmaningar som kännetecknar vår samtid och studentrådets ambition är att fortsatt vara en aktiv röst både inom förbundet och i den samhällspolitiska debatten.

Ett av de viktigaste forum där vi har möjlighet att påverka är SACO studentråds kongress, där samtliga studentråd i SACO samlas för att forma framtidens utbildningspolitik. I helgen som gått har vi arbetat fram ett remissvar till SACO studentråds nya politiska program, som ska fastslås på kongressen i november. I remissvaret har vi lagt fram förslag på ändringar och tillägg i det politiska programmet som vi menar har stor betydelse både för våra studentmedlemmar och för den utbildningspolitiska agendan i stort. Något vi, i linje med förbundets vision om ett öppet Sverige, i synnerhet vill trycka på är integrationsfrågan där vi menar att högskolor och universitet kan och bör spela en stor roll i framtiden.

Högre utbildning oavsett bakgrund

Att högre utbildning ska vara en plattform för integration kommer också vara en av studentrådets fyra övergripande fokusfrågor det kommande verksamhetsåret och vi vill bland annat jobba för att införa fler snabbspår för nyanlända akademiker med samhällsvetenskaplig examen och att möjliggöra för asylsökande att studera under asylprocessen.

Att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund blir således också en av våra fokusfrågor. Att högskolor och universitet kan erbjuda fullgott pedagogiskt stöd till personer som till exempel inte har svenska som modersmål eller personer som har en funktionsvariation är något som gör högre utbildning tillgänglig för fler.

Att högre utbildning håller en genomgående hög kvalitet är också av största vikt för den moderna högskolan och under verksamhetsåret vill vi jobba för att samhällsvetenskapliga utbildningar ska få mer resurser för att exempelvis kunna erbjuda fler lärarledda timmar för samhällsvetarstudenter.

En sista fokusfråga kommer under verksamhetsåret vara att arbeta för ökad arbetslivsanknytning för samhällsvetarstudenter. I dagsläget är det förhållandevis få högskolor och universitet som erbjuder CSN-berättigade praktikkurser för samhällsvetarstudenter och därför vill vi verka för att alla ska ha möjlighet att göra praktik inom ramen för sin utbildning.

Under helgen har vi också spikat att temat för årets medlemsmöte den 15 oktober kommer vara solidaritet. Håll utkik här på bloggen och på vår Facebook-sida för mer info om medlemsmötet framöver!