Studentrådets medlemsmöte den 15 oktober

Lördagen den 15 oktober hade Studentrådet sitt årliga medlemsmöte, ett tillfälle för Akademikerförbundet SSR:s studentmedlemmar att få träffa både varandra och oss i studentrådsstyrelsen.

Dagen inleddes med att grymma Karin Lindström, kommunikationschef på Union to Union, berättande om deras verksamhet och samarbeten utifrån de globala målen. Detta med särskild fokus på mål nummer 8 som handlar om drägliga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, ett nyformulerat mål i den agenda som FN antog 2015.

Efter en trevlig lunch fortsatte dagen med att förbundets egna internationella sekreterare Maria Östberg Svanelind pratade om hur Akademikerförbundet SSR arbetar globalt med facklig organisering och internationell solidaritet. Maria tog upp ett antal strategier som den internationella fackföreningsrörelsen har för att möta globaliseringens utmaningar för arbetare. Bland annat påverkansarbete gällande arbetsmarknadslagstiftning och att teckna avtal och social dialog på såväl lokal, nationell som global nivå.

Besök från Syrien

Medlemsmötet hade den stora äran att gästas utav Ahmad Armanazi, en akademiker från Syrien som berättade om sin resa från Syrien och de framgångar men kanske framförallt utmaningar som han stött på som asylsökande akademiker under sin tid i Sverige. Ahmad talade särskilt om svårigheterna och frustrationen i att inte direkt få chansen att på riktigt bli en del av det svenska samhället på grund av teknikaliteter så som personnummer och bankkonton. 

Därefter pratade Nasra Ali från Olof Palme International Center om deras arbete med att stärka fackföreningar och fackföreningsvänliga rörelser runt om i Europa och resten av världen.

Dagen avslutades med en workshop och brainstorming i smågrupper om studentpolitiska frågor utifrån studentrådets fokusfrågor. Det var mycket givande och ledde till både livliga diskussioner och till och med några konkreta politiska förslag och idéer som vi i studentrådets styrelse kan ta med oss till Sacos studentrådskongress i november.

Vi i studentrådets styrelse vill tacka jättemycket för ett superbra och berikande medlemsmöte!