Studiemöjlighet för personer i sysselsättningsfasen

Från och med augusti kan den som deltar i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin studera med aktivitetsstöd.

Studiemöjligheten omfattar den som har haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450 ersättningsdagar inom det pågående programmet. Detta gäller för kortare kurser på heltid inom kommunal vuxenutbildning, högskoleutbildning, yrkeshögskolan eller folkhögskolan. Studier med aktivitetsstöd kan pågå som längst i sammanlagt ett år.

Utbildningen kan beviljas om personen blivit antagen till studierna och om Arbetsförmedlingen bedömer att kursen i fråga ökar chanserna att bryta arbetslösheten. De nya reglerna träder ikraft den 3 augusti i år.

Den som börjar studera lämnar jobb- och utvecklingsgarantin. Det finns dock möjlighet att återfå platsen i jobb- och utvecklingsgarantin inom en viss tid ifall den arbetssökande inte hittar något jobb efter avslutad utbildning eller om hen fortsätter studera på egen hand (utan aktivitetsstöd).