Succé för socionomauktorisation­­!

På knappa tre veckor har vi fått in 650 ansökningar om socionomauktorisation. Det är ett viktigt steg på vägen för att stärka socionomernas roll i det sociala arbetet.

För snart tre veckor sedan beslutade förbundsstyrelsen att erbjuda gratis socionomauktorisation under en begränsad period. Och responsen har varit både uppmuntrande och överväldigande. Över 650 ansökningar har strömmat in till Nämnden för socionomauktorisation.

– Det är jättepositivt! Auktorisationen är viktig för att stärka yrkesrollen. Det är en kvalitetssäkring både för dem som efterfrågar socialtjänstens tjänster och för arbetsgivaren. Den dagen som majoriteten av socionomerna är auktoriserade kommer det att vara ett starkt påtryckningsmedel mot arbetsgivarna och för att kvalitetssäkra det sociala arbetet, säger Förbundsdirektör Lars Holmblad.

Rätt utbildning för jobbet

Beslutet att erbjuda kostnadsfri socionomauktorisation är ett svar på den senaste tidens utspel från arbetsgivare och politiska partier som vill ta bort kravet på socionomexamen för att arbeta med utredning av barn och unga. Akademikerförbundet SSR anser att behörighetsregleringen behövs för att garantera att barn och föräldrar möts av personer som har rätt utbildning för jobbet.

Innan förbundet gick ut med sitt erbjudande omfattades cirka 4 000 personer av socionomauktorisation. Med de nya ansökningarna närmar vi oss 4 700. Och vi hoppas se den siffran öka snabbt och stadigt.

För att ta del av erbjudandet måste en intresseanmälan skickas in till info@socionomauktorisation.se senast den 30 juni. En komplett ansökan måste sedan vara inskickad senast den 31 december. Mer information, ansökningshandlingar, och regler kring auktorisationen hittar ni på auktorisationens hemsida.