Sundsvall kräver kollektivavtal i upphandlingar

Krav på kollektivliknande avtal i offentliga upphandlingar kan bli verklighet.

Sundsvalls kommun inför krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Att de som jobbar i offentligt upphandlade verksamheter ska ha schysta villkor vill även regeringen, men det är en knäckfråga hur lagen ska formuleras.

Man ska inte kunna vinna offentliga upphandlingar genom att konkurrera med dåliga löner och dåliga villkor för de anställda. Det är flera parter överens om. 

I Sundsvall har kommunen bestämt sig för att kräva att de leverantörer som lämnar anbud i offentliga upphandlingar ska ha kollektivavtal.

– Det var en fråga som vi var tydliga med under valrörelsen. Vi vill ha schysta villkor när vi upphandlar varor och tjänster och kollektivavtal är den modell i Sverige som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden, säger Bodil Hansson (s), vice ordförande för kommunstyrelsen.

Frågan om att värna om schysta arbetsvillkor i offentliga upphandlingar har drivits av regeringen det senaste året. I september invigdes en ny myndighet som ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling. Samtidigt presenterades en statlig utredning med förslag om att man ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor hos leverantörer. Reglerna ska gälla även underleverantörer. Och det är den som vunnit upphandlingen som ska ansvara för att villkoren följs längre ned i kedjan. Förslagen kan träda i kraft i april nästa år.

 

Sundsvalls kommun går längre

Utredningen har valt att arbeta med begreppet kollektivavtalsliknande villkor eftersom det är rättsligt oklart om det verkligen går att kräva kollektivavtal av leverantörerna. Det kan strida mot människors rätt att stå utanför föreningar.

Trots det väljer alltså Sundsvalls kommun att gå ett steg längre.

– Vi tror inte på begreppet kollektivavtalsenliga villkor eftersom det innebär en otydlighet med vad det innebär och det är en svårighet att kontrollera efterlevnaden, säger Bodil Hansson.

Hur ser ni på att det framförts att det inte skulle vara rättsligt möjligt, det ni gör?

– Om någon skulle överklaga är vi beredd att pröva frågan juridiskt. Politik handlar om att utmana för att driva utvecklingen framåt.

 

Fackföreningarna positiva till högre krav

Fackföreningarna är på det stora hela positiva till utredningens förslag. Men Akademikerförbundet SSR samt flera andra fackförbund har haft en invändning. Det handlar om att det i vissa fall blir oklart vad som ska vara lägsta lön, och att det då kan avgöras av en statlig myndighet.

– Jag vill verkligen betona att vi i grunden är positiva till att det ska ställas villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Men det finns en risk med hur förslaget är utformat att det strider mot den svenska modellen där arbetsmarknadens parter själva ska svara för lönebildningen utan inblandning av staten, säger Ullika Dalén, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Arbetsgivarparten Svenskt näringsliv har också framför kritiska synpunkter och menar att förslaget riskerar att snedvrida konkurrensen och missgynna svenska företag i förhållande till utländska som har stationerad arbetskraft i Sverige.