Svag minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, men i svagare tempo. Störst är minskningen bland grupper med starkare ställning på arbetsmarknaden, visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.

Totalt var arbetslösheten (16-64 år) 7,5 procent i slutet av maj, jämfört med 7,7 procent för samma period i fjol. Mest tydlig är minskningen bland ungdomar (18-24 år) och inrikes födda, som minskat med 12,0 respektive 10,6 procent. Bland utrikes födda har arbetslösheten i stället ökat med 8,7 procent.

– Tudelningen på arbetsmarknaden är tydlig. Arbetslösheten minskar i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden, medan de med en svagare position har fortsatt svårt att hitta ett arbete, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten i maj

I slutet på maj var 355 000 personer inskriva som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 8 000 personer på ett år. Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2014.

  • 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (7,7).* Sammanlagt 355 219 personer (362 882)
  • 44 363 personer fick arbete (50 051)
  • 6,8 procent av de inskrivna arbetslösa övergick arbete under månaden (7,3)**
  • 2 696 personer varslades om uppsägning (4 593)
  • 18 819 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 411)
  • 176 602 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (185 421)
  • 178 617 personer deltog i program med aktivitetsstöd (177 461)