Svaga fackföreningar ger ökade inkomstskillnader

Minskad facklig organisering är en av orsakerna till de ökade inkomstklyftorna i västvärlden, enligt en kommande rapport från internationella valutafonden, IMF.

Den ekonomiska ojämlikheten ökar i västvärldens ekonomier, främst för att de tio procent som redan tjänar mest fått stora inkomstökningar de senaste åren.  Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron, båda ekonomer vid IMF:s forskningsavdelning, har nu studerat sambandet mellan inkomstökningen och den svagare fackliga organiseringen. 

Att facklig organisering ger högre minimilöner är en självklarhet. Men att facklig organisering även kan påverka de allra högsta inkomsterna har inte tidigare forskats på i samma grad.

Forskarna framför flera möjliga orsaker till varför inkomstskillnaderna ökar när facken blir svagare. När de anställdas förhandlingsstyrka minskar fördelas en större del av vinsten till aktieägarna, och vd-lönerna ökar i snabbare takt. När fackföreningarna får färre medlemmar får de också svagare politiskt inflytande. Då har de mindre möjligheter att påverka fördelningspolitiken.

Läs mer i artikeln på IMF:s hemsida