Svår arbetssituation för skolkuratorer i Eskilstuna

Eskilstuna kommun lever i praktiken inte upp till skollagens krav att alla elever ska ha tillgång till elevhälsan. Det anser Akademikerförbundet SSR i Eskilstuna och varnar för att skolkuratorerna har en orimlig arbetssituation.

Allt fler elever har psykosocial problematik och trycket på elevhälsan ökar. Men resurserna går i första hand till fler pedagoger och kommunens budget för nästa år kommer att göra situationen ännu värre. Den kritiken framför Maria Hedvall, ordförande för lokalföreningen och skyddsombud, i ett nyhetsinslag i P4 Sörmland.

– Det är oroande och vi undrar hur länge det ska fortgå. Det har blivit sämre och våra medlemmar hör av sig. De försöker hinna med alla som behöver hjälp, men till sist blir de sjukskrivna och söker andra jobb, säger hon.

Maria Hedvall påpekar att de som drabbas hårdast är de elever som har mest behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

– Vi är väldigt oroliga för att de inte kan få de resurser de ska ha, säger Maria Hedvall.

På Djurgårdsskolan finns 900 elever, men bara en kurator och på Slottsskolan/Slagstaskolan ansvarar en ensam kurator för 960 elever. Det är väldigt lpngt från Akademikerförbundet SSR:s riktlinjer om att varje skolkurator ska ansvara för runt 300 elever.