Svåra övergrepp mot barn i israeliska militärfängelser

Ungefär 700 palestinska barn under 18 år från ockuperade Västbanken åtalas varje år av de israeliska militärdomstolarna efter att de blivit arresterade, förhörda och fängslade av den israeliska armen. Sedan år 2000 har över 8 000 palestinska barn fängslats.

Den vanligaste åtalspunkten handlar om att kasta sten, ett brott som under militärlagar straffas med upp till 20 år i fängelse. Var och en av de arresterade och fängslade palestinska barnen har en svår traumatisk upplevelse att bära på under resten av sitt liv. De har i många fall hämtats i sitt hem mitt i natten och förts bort på golvet av en bil, vaktade av tungt beväpnad militär. Väl i häktet eller fängelset har de berövats sina rättigheter, de har bott under svåra förhållanden, utsatts för våld och andra övergrepp och de har ofta inte fått träffa vare sig sin familj eller juridiskt ombud på mycket lång tid.

I dagarna har jag fått berättat för  mig om en 16-årig pojke, Milad Najib, som gripits på sin väg hem från skolan av tungt beväpnade israeliska soldater. Pojken är anklagad för att ha kastat sten mot militärfordon, något han förnekar. Bevisning saknas och soldaternas påståenden har ändrats flera gånger. I häktet har pojken misshandlats och förnekats rätten att träffa sin familj.

Han har nu suttit fängslad nästan en månad och när hans mamma äntligen skulle få träffa honom i fängelset i Jerusalem hade han flyttats till ett annat fängelse – som hon inte fick besöka. En tragedi.

Allvarlig situation

Israel kritiseras 2013 i en rapport från FN:s barnfond Unicef för sättet man behandlar minderåriga palestinska fångar. Enligt Unicef är den omänskliga och grymma behandlingen både systematisk och utbredd.  Inget annat land i världen använder systematiskt militärdomstol mot barn, skriver Unicef. I en rapport från februari 2015 såg Unicef vissa förbättringar av situationen men med en rad exempel visar de att situationen fortfarande är mycket allvarlig.

Trots detta fortsätter Israel att gripa Palestinska barn på lösa grunder och placera dem i fängelse där de vare sig erbjuds juridisk hjälp eller får träffa sina föräldrar. Helt i strid med FN:s barnkonvention som Israel undertecknade 1991.

Barnen är unga, i flera fall mycket unga. Det har pågått i många år och ingenting tyder på att Israel avser upphöra med detta. Tvärtom, i oktober förra året dubblades antalet fängslade barn, och rapporterna om fysiskt våld, kroppsvisitationer och usla villkor ökade kraftigt i samband med att IPS, Israel Prison Service, öppnade ett nytt fängelse för barn från Västbanken med usla villkor där upp till tolv barn fick dela på en cell med sex sängar utan värme och hygienmöjligheter och med näringsfattig mat i alltför små portioner.

Brott mot Genèvekonventionen

I slutet av oktober 2015 rapporterades att 307 palestinska barn fängslats i Israeliska fängelser vilket var en ökning med 79,5 procent jämfört med september, enligt IPS statistik. Det är ett brott mot artikel 76 i den fjärde Genèvekonventionen som handlar om civilbefolkningens skydd vid väpnade konflikter och vilken bland annat förbjuder transfer av fångar från ockuperat territorium till territorium som kontrolleras av den ockupationsmakten.

Trots att Barnkonventionen skyddar barn i fängelse från våld och istället för straff fokuserar på rehabilitering och återanpassning har våldet mot barn ökat de senaste månaderna. I det senaste lagförslaget från den israeliska regeringen och som antogs av Knesset den 25 november (med 64 för och 22 emot) föreslås att barn från 12 års ålder, istället för 14 år, ska kunna tas i förvar. Dessa lagar används i huvudsak mot palestinska barn och i exempelvis staden Hebron attackeras palestinier av illegala bosättare.

På den ockuperade Västbanken gäller militärlagar för palestinierna och där tillåts att man fängslar barn från 12 års ålder. Över 8 000 palestinska barn, vissa så unga som tolv år, har gripits sedan år 2000 av den israeliska staten. Många har utsatts för kraftig psykisk och emotionell stress under tiden, vilket fortsätter att påverka dem när de släppts fria. Många organisationer arbetar för att stödja dessa barn och på Västbanken arbetar Rädda Barnen tillsammans med partnerorganisationen KFUM med att underlätta återanpassningen till samhället för de här barnen på plats.

Stöd från förbundet

Förbundet stöder sedan flera år ett så kallat Mental Health Center i Al Marfa i Östra Jerusalem. I centret arbetar man med att stödja traumatiserade familjer som har en eller flera familjemedlemmar som fängslats. I centret arbetar psykologer, psykoterapeuter och kuratorer tillsammans och de gör ett fantastiskt arbete med mycket knappa resurser och under svåra förhållanden. 

Det är hög tid för Israel att låta barnkonventionen gälla alla barn och också låta den omfatta de palestinska barnen på Västbanken och Gaza.

Barnkonventionen, artikel 37

Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj.