Svarsfunktion till stöd för pressade socialtjänstkontor

Flyktingsituationen sätter stor press på kommunala socialtjänstkontor. Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag av regeringen att inrätta en svarsfunktion om flyktingsituationen för socialtjänsten.

Den nya svarsfunktionen ska hjälpa och stötta de kommunala socialtjänstkontoren utifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

– Dagens flyktingssituation och ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, lägger stor press på den kommunala socialtjänsten, som uttryckt behov av stöd i olika frågor. Socialstyrelsens nya uppdrag kommer särskilt att gynna mindre kommuner, som ibland saknar egen kapacitet för att hantera dessa svåra frågor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.