Svårt att stoppa oseriösa arbetsgivare

Migrationsverket saknar verktyg för att stävja missbruk av arbetskraftsinvandring. Detta trots en lagändring i fjol.

I augusti i fjol fick myndigheten rätt att kontrollera löpande arbetstillstånd. Men för att förbättra kontrollen säger sig Migrationsverket behöva direkt tillgång till Skatteverkets uppgifter, skriver Dagens Nyheter på tisdagen. Då skulle man exempelvis kunna se om en arbetsgivare betalat in rätt arbetsgivaravgifter, om lönerna håller rätt nivå eller om lönerna betalats ut svart.

I ett remissyttrande från Migrationsverkets högsta jurister inför lagändringen konstaterades att missbruket av regelverket var stort bland företag. Men den nya lagstiftningen är enligt LO:s migrationspolitiske expert Thord Ingesson ”tandlös”. Även om ändringarna gett verket rätt att göra efterhandskontroller kan de bara skriva till företagen och fråga hur mycket lön de betalat. Väljer arbetsgivaren att inte svara kan inte verket göra mycket åt det, skriver DN.