Svensk chefsförening - Chefsfredag: Är du autentisk i ditt ledarskap?

Välkommen till chefsfredag där Ulrika Sedell föreläser om ledarskapsideal och om att utveckla sitt ledarskap. Under föreläsningen kommer du att få reflektera och fundera över vilka krav som ställs på dig som ledare.

Vi kommer också att bjuda in till vårt första chefsmingel digitalt. Vi saknar att fortsätta samtala efter föreläsningarna och hoppas att vi kan göra det så här.

Länk och mer information skickas till alla anmälda ett par dagar före chefsfredagen. Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem

När kraven ökar och ständiga förändringar är en del av förutsättningarna på arbetsplatsen ställer det krav på ledarskapet. Ofta finns det en bild av hur ett framgångsrikt ledarskap ser ut och det är förknippat med att vara beslutsmässig, kontrollerande, rationell och distanserad. Under den här chefsfredagen möter vi Ulrika Sedell som tillsammans med Jonas Nyman har skrivit boken Manlighetskoden - ledarskapets 7 dygder. Boken bygger på samtal med 16 höga chefer om hur de gjorde upp med förlegade ledarskapsideal och utvecklade ett medvetet och autentiskt ledarskap. De 7 dygderna handlar bland annat om att bli inifrånstyrd och visa sårbarhet såväl som civilkurage.

Efter föreläsningen kommer några signerade böcker att lottas ut.

Tid: Fredag 23 april klockan 14:00 - 15:30.
Plats: Digitalt, länk skickas några dagar innan

Anmäl dig här senast den 15 april
Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande.
Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Mejla till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening