Svensk chefsförening - Chefsfredag: Leda och kompetensutveckla i en digital miljö

Välkommen till chefsfredag där Simon Elvnäs föreläser om ledarskap och dina beteenden som chef. Under föreläsningen kommer du att få lyssna på hur du som chef utövar det ledarskap som du vill – om dina och dina medarbetares behov.

Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra eller vad de tror att de gör. Så hur kan vi leda på ett nytt sätt?

Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och individperspektiv, med målet att skapa goda arbetsvillkor och effektiva verksamheter

Föreläsningen handlar om det effektfulla ledarskapet. Om ett medvetet ledarskap – där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt. Glöm effektiv. Bli effektfull.

Tid: Fredag den 19 mars klockan 14:00 - 15:30.
Plats: Digitalt, länk skickas några dagar innan

Anmäl dig här senast den 11 mars!
Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande.
Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Mejla till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening