Svensk chefsförening - Chefsfredag: Organisatoriska mellanrum

Välkommen till chefsfredag med Mats Tyrstrup som börjar klockan 14 och därefter nätverkande mingel med dryck och tilltugg! 

Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Bättre samverkan har länge beskrivits som lösningen på fallerande kvalitet, säkerhet och effektivitet, inte minst i offentliga verksamheter – särskilt vård och omsorg. Men det gäller faktiskt alla specialistintensiva verksamheter (alltså även privata). Den teori Mats håller på att utveckla, om det han kallar organisatoriska mellanrum, kan fungera som grund för diskussioner om interorganisatoriska samverkan och hur sådan samverkan kan förbättras. Teorin går ut på att det är i våra föreställningar om organisering och ledning som problemen finns. Föreställningar som sedan kommer till uttryck i både attityder och beteenden men också de sätt på vilka vi organiserar verksamheter. Därför måste vi ”tänka om” för att bli bättre på gränsöverskridande samverkan. Ett antal strategier presenteras för hur man bör gå tillväga istället. 

Tid: Fredag 13 september klockan 14:00 - 16:30.
Plats: Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

Anmäl dig här senast den 29 augusti!
Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem!
Fyll då i detta via registreringsformuläret.

Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening

  • Datum och tid: 13 september 2019 kl. 14:00 - 16:30
  • Plats: Scandic S:t Jörgen, Malmö