Svensk chefsförening - Chefsfredag: Sortera i styridealen

Välkommen på höstens första chefsfredag tillsammans med forskaren Susanna Alexius som tar oss med på en inspirerande och spännande resa genom olika styrideal och hur de påverkar din organisation och era uppdrag.

Kontroll följs av Tillit. Renodling följs av Samverkan. Regler följs av Värdegrund. Det är förståeligt att många upplever att de fått en överdos av styrning. I verksamhetens inre frodas vanligen flera olika ideal sida vid sida.
I komplexa uppdrag tycks dessutom allt lika angeläget och många förbättringsförslag trängs om uppmärksamheten. Det blir både svårt att prioritera och ”bli klar” med något. Så hur ska du då göra?

Susanna Alexius utgångspunkt är att ledare bör hedra sitt komplexa uppdrag: Allt går inte ihop och allt kan inte genomsyra allt. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till.

Hennes nya bok handlar om att leda komplexa verksamheter. I vårt nyhetsbrev kommer du att få mer info och erbjudande om den boken.

Om föreläsaren

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Tid: Fredag 10 september klockan 14:00 - 15:30.
Plats: Digitalt, länk skickas några dagar innan
Anmälan: Anmäl dig här senast den 6 september

Ta gärna med en chefskollega som inte är medlem! Fyll då i detta via registreringsformuläret. Intresset är stort så anmälan är bindande.
Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Mejla till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening