Svensk chefsförening - Chefsfredag: Vad innebär AI för chefen?

Välkommen till en tankeväckande föreläsning om digitalisering och AI, vad händer och vad betyder det för dig som chef. I höst är alla våra chefsaktiviteter digitala p g a pandemin. Vi skickar ut en deltagarlänk senast en vecka före arrangemanget.

Chefsfredagen är kostnadsfri för dig som medlem.

Pontus Strimling är forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier och biträdande föreståndare för Centrum för evolutionär kulturforskning. Han arbetar just nu med frågor om hur AI påverkar samhället, våra värderingar och normer.
Chefer är positiva till digitalisering och många har stora förväntningar på vad ny teknik kan innebära för verksamheterna, inte minst i effektiviseringar och minskad administration. Men en del är också oroliga för att nya modeller och robotar kan minska utrymmet för professionellt arbete. Hur arbetar vi sida vid sida med robotar inom HR, socialt arbete eller som chefer?

Vårens snabba digitalisering påverkar våra yrkesliv och vår vardag och det kommer nya funktioner i snabb takt. Det kan skapa stress och oro, ibland också merarbete i en redan pressad organisation. Särskilt om digitaliseringen inte är svar på de problem som finns eller fungerar smidigt med inloggningar och övrig verksamhet.

Vad vet vi om vad AI klarar av idag – är det en smart eller fortfarande ganska outvecklad teknik? Vad innebär tekniken? Hur ser utvecklingen ut och hur sprids digitalisering och AI inom olika områden? Vilka effekter kan det få? Hur gör vi för att ersätta rätt uppgifter med bra teknik och få mer tid för människor unika förmågor?

Pontus Strimling hämtar exempel ur sin forskning och beskriver utvecklingen av AI och mötet mellan teknik, experter, användare och samhälle med konkreta fallbeskrivningar.

Tid: Fredag den 6 november klockan 14:00 – 15.30.
Plats: Digitalt

Anmäl dig här senast den 22 oktober!
Anmäl dig med namn och korrekt mejladress så skickar vi ut en deltagarlänk senast en vecka före arrangemanget.

Har du frågor? Maila till julia.Wålbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening