Svensk chefsförening - Chefsfrukost om framtidens Universellt Utformade Arbetsplatser

Välkommen till ett frukostseminarium om universellt utformade arbetsplatser med Dolores Kandelin Mogard, chefsförhandlare och projektledare för ESF-projektet UUA - Universellt Utformade Arbetsplatser. 

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med ökande rekryteringsbehov, en ökande psykisk ohälsa och sjukskrivningar som drabbar allt fler. Ett hållbart arbetsliv där alla ryms och alla människors olikheter tas tillvara borde därför vara en självklarhet. Det är det inte.
Vi behöver därför ändra perspektiv och tänka rätt från början för att få ett långsiktigt hållbart och inkluderande arbetsliv som tillvaratar all den kompetens som finns i samhället. Är universell utformning av arbetsplatser lösningen för att få ett hållbart arbetsliv, ett arbetsliv med arbetsplatser som fungerar för alla?

Universell utformning av arbetsplatser
En universellt utformad arbetsplats är från början inkluderande och behöver inte i efterhand anpassas eller specialutformas. Den passar de allra flesta och rymmer, värdesätter och tar tillvara olikheter. 

Datum och tid: Onsdagen den 20 februari kl 8:00 – 09:30. 
OBS! Frukost från 07:30
Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16

Anmäl dig här senast den 5 februari!
Ta gärna med en chefskollega som är nyfiken på förbundet, men kom ihåg att även anmäla kollegan. 

Har du några frågor kring anmälan kontakta, julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening

  • Datum och tid: 20 februari 2019 kl. 07:30 - 09:30
  • Plats: Clarion Hotel Grand Östersund