Svensk chefsförening - Seminarium: Arbetsmiljö

I rollen som chef har du i uppdrag att se till så att dina medarbetare har en bra och säker arbetsmiljö. Men vad innefattar detta uppdrag? Vad har du för arbetsmiljöansvar vid hemarbete och vilka krav kan du ställa på din egen arbetsmiljö?

Välkommen till ett webbinarium i Teams där du får lära dig mer om arbetsmiljöarbetet och få ökad kunskap om:

•    Arbetsmiljölagen och AFS
•    Kränkande särbehandling/ trakasserier
•    Chefens rehabiliteringsansvar
•    Arbetsmiljödelegering
•    Distansarbete
•    Chefens egen arbetsmiljö

Under webbinariet kan du ställa dina egna frågor och höra andra chefers erfarenheter. Det finns även möjlighet till enskild rådgivning med en chefsförhandlare efter webbinariet.

Föreläsare
Maria Stein Ymén och Claes Larsson, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening

Seminariet kommer att hållas digitalt vid 2 tillfällen under våren. 
Anmäl dig nedan till de tillfälle som passar dig bäst.

Tillfälle 1
Torsdag 4 mars klockan 8.30-10-00
Anmäl dig här senast den 2 mars

Tillfälle 2
Torsdag 15 april klockan 8.30-10-00
Anmäl dig här senast 7 april

Begränsat antal platser.
Intresset är stort så anmälan är bindande.
Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!