Svensk chefsförening - Seminarium: Har du fått nya politiker?

Välkommen på seminarium om samarbete mellan dig som chef och din nämnd eller styrelse. Du får verktyg och exempel på hur samarbetet kan fungera och vad som krävs för att ni ska kunna bygga en bra rollfördelning.

Hur ser du och din ordförande på er organisationen och uppdraget? Vad har ni för förutsättningar och tempo? Hur ser er dialog ut? Hur bygger ni samarbete och förtroende mellan politik och profession? 
Föreläsare är vår chefsstrateg Hanna Broberg som skrivit boken Samarbetskontraktet. Du får boken på seminariet.

Så här i början på mandatperioden är det viktigt att skapa väl fungerande arbetsformer med respekt för såväl det politiska som det professionella ansvaret. Offentlig sektor är politiskt styrda och komplexa verksamheter med kvalificerade medarbete och man har uppdrag som är av stor betydelse för medborgarna. Det är många nya politiker, men också nya tjänstemän. Det krävs både introduktion och ett val att samarbete. Att få ledning och styrning att fungera väl är avgörande för resultaten och kvaliteten i dessa verksamheter.

Datum och tid: Tisdag 12 mars klockan 9.00-12.00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Anmäl dig här senast den 25 februari!
Ta gärna med en chefskollega som är nyfiken på förbundet, men kom ihåg att även anmäla kollegan. 

Intresset är stort så anmälan är bindande, anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor.

Har du några frågor kring anmälan kontakta, julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening

  • Datum och tid: 12 mars 2019 kl. 09:00 - 12:00
  • Plats: Scandic Anglais, Stockholm