Svensk chefsförening - Seminarium: Nordiskt ledarskap möter världen

Vad är det som kännetecknar nordiskt ledarskap i verksamheter och organisationer utanför Norden? Vilka fördelar har de nordiska ledarna och vilka utmaningar möter de när de ska leda arbete i andra länder och världsdelar?

Medan världen håller andan och bekämpar covid-19-krisen är det tid för oss att se framåt och förbereda oss på att världen förhoppningsvis öppnas igen för det globala samarbetet. Det vill Föreningen Nordens Stockholmsavdelning ihop med Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening medverka till.

Vi inbjuder därför till detta webinarium. Webinariet inleds av den danska författaren Pernille Hippe Brun som har skrivit boken ”On The Move - lessons for the future from Nordic Leaders”. Pernille är grundare av och strategisk rådgivare i företaget Momentu. Forskaren Susanna Alexius från Stockholms universitet och Handelshögskolan medverkar och seminariet leds av Hanna Broberg som är chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Anmälan via facebookevent eller på akademssr.se.

Seminariet är gratis för dig som deltagare. Du kan köpa boken "On The Move" av Pernille Hippe Brun ISBN 9788770362382 på print eller som e-bok. (I Danmark hos Peoples Press, I Sverige hos Adlibris, i alla nordiska länder hos Saxo.com).

Tid: Torsdag 11 mars klockan 15.00-16.30.
Plats: Digitalt, länk skickas några dagar innan

Anmäl dig här senast den 8 mars!

Pernille Hippe Brun är strategisk rådgivare, utbildad psykolog från Köpenhamns Universitet och University of California, utbildad i arbets- och organisationspsykologi. Pernille är egenföretagare med eget konsultföretag och har som strategisk lednings- och organisationskonsult många års erfarenhet av kurser i ledarutveckling samt rådgivning till chefer i både danska och utländska företag. Pernille är också författare till fyra böcker om organisatoriskt liv och ledarskap, inklusive boken "On the Move - Lessons for the Future from Nordic Leaders".

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal, styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning på marknader samt hybriditet är centrala teman i hennes forskning. Alexius programleder högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare i offentlig och ideell sektor.

Hanna Broberg är chefsstrateg hos Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening med ansvar för policyfrågor, samarbete med ledarskaps- och organisationsforskare, utveckling av medlemsverksamheten för chefer, har bl a arbetat med Etisk kod för chefer (Erica Falkenström) och antologin Leda med tillit (red Peter Örn). Hon har en bakgrund som tjänsteman och chef inom ideell sektor och har skrivit boken Samarbetskontraktet – tillit och dialog mellan chefer och förtroendevalda.

Har du frågor? Mejla till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!
Svensk Chefsförening