Svensk chefsförening - Seminarium: Om din rollfördelning!

Välkommen på seminarium om samarbete mellan dig som chef och din nämnd eller styrelse. Hur ser du och din ordförande på er organisationen och uppdraget? Vad har ni för förutsättningar och tempo? Hur ser er dialog ut? Hur bygger ni samarbete och förtroende mellan förtroendevalda och tjänstemän?

Det är viktigt att skapa väl fungerande arbetsformer med respekt för såväl det förtroendevalda demokratiska perspektivet som för det professionella tjänstemannaperspektivet. Offentlig sektor är politiskt styrda och komplexa verksamheter med kvalificerade medarbete och man har uppdrag som är av stor betydelse för medborgarna. För de ideella organisationerna är det på samma sätt med stort engagemang i viktiga frågor och viktiga verksamheter. Människor kommer och går i sina roller, och det behöver finnas en bra introduktion och vara ett medvetet val att samarbete. Att få ledning och styrning att fungera väl är avgörande för resultaten och kvaliteten i dessa verksamheter. Du får verktyg och exempel på hur samarbetet kan fungera och vad som krävs för att ni ska kunna bygga en bra rollfördelning.

Föreläsare är vår chefsstrateg Hanna Broberg som skrivit boken Samarbetskontraktet. Du får köpa boken till specialpris – koden får du på seminariet.

Datum och tid: Tisdag 18 maj klockan 8.30-10-00
Plats: Digitalt, länk skickas några dagar innan seminariet

Anmäl dig här senast den 10 maj
Begränsat antal platser.
Intresset är stort så anmälan är bindande.
Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!