Svensk chefsförening - Utbildning: Att leda med tillit – vad innebär det?

Välkommen till en eftermiddag om tillit och tillitsbaserad styrning och ledning. Leda med tillit är något av en trend inom offentlig sektor idag, kanske som en reaktion mot för mycket detaljstyrning och överdriven administration.

Det finns en önskan om att samarbeta, se till helheten och att kvalificerade medarbetare får utrymme att använda sin kompetens och sina erfarenheter. Leda med tillit är också titeln på den forskarantologi som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har gett ut och den boken får du på utbildningen.

Tillit i ledning och styrning handlar både om hur styrningen kan förändras, förenklas och förtydligas, men också om utrymmet för det verksamhetsnära ledarskapet och dialogen mellan den strategiska och den operativa nivån. Det krävs en god kultur där medarbetare kommer till sin rätt och inte avstår från att agera för att de är rädda för att göra fel. Och det behövs nya arbetssätt och stöd för samverkan.

Mer tillit är viktigt för att använda resurserna rätt och nå goda resultat i de komplexa verksamheter som finns idag.

Vi erbjuder en utbildning om tillitsbaserad styrning och ledning och utrymme för erfarenhetsutbyte.

Utbildningen leds av vår chefsstrateg Hanna Broberg som deltagit i Tillitsdelegationens referensgrupp.

Datum och tid: Torsdag 24 oktober klockan 13.30-16.30
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Anmäl dig här senast den 9 oktober
Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Maila till julia.walbrink@akademssr.se

Varmt välkommen!

  • Datum och tid: 24 oktober 2019 kl. 13:30 - 16:30
  • Plats: Scandic Anglais, Stockholm