Svensk korruption, mutor och pengatvätt

Trots höga placeringar i antikorruptionsrankingar så sjunker successivt Sveriges betyg. Sverige har under de senaste åren haft flera stora korruptionshärvor samtidigt finns det en utbred vänskapskorruption i det svenska samhället. Tillsammans bidrar det här till en problematik som kan få långsiktiga konsekvenser för Sverige. I veckans avsnitt av samhällsvetarpodden gästas vi av Louise Brown, ordförande Transparency International Sverige.

Sverige har under de senaste åren skakats om av en rad större korruptionshärvor, det har handlat om allt från mutor av storbolag utomlands till försäljningar av hyreskontrakt hos allmännyttan. Trots erkännanden och bevismaterial är det dock få som blir dömda i Sverige.  

  • Sverige har svaga anti-korruptionslagar jämfört med anglosaxiska och amerikanska rättssystem där juridiska representanter hålls ansvariga för vad ett bolag gör. Vi har inte det så i Sverige, här måste vi koppla en person till en handling, säger Louise Brown. 

Korruption yttrar sig i olika former, inte nödvändigtvis bara i stora muthärvor. Istället kan korruption ligga den enskilda individen mycket närmre än vad man tror. Ett stort problem i Sverige är vänskapskorruption och dess konsekvenser, framförallt när det kommer till rekrytering av personal. 

  • Sverige är ett land där vi använder oss av personliga kontakter och nätverk för att rekrytera. Den här typen av rekrytering måste vara transparent och baseras på meriter sanerare än att man väljer en person som har en personlighet som passar in. Annars riskerar man att få en personalsammansättning som hämmar möjligheten att säga ifrån, säger Louise Brown 

I dagens avsnitt pratar vi om korruption och dess olika former, vad som behöver göras för att Sverige ska få en bättre lagstiftning för att hantera den här typen av brott samt tjänstemännens ansvar för att kunna motverka korruption.