Svenska kuratorer pratar barnperspektiv i Sydkorea

Hur kan man stötta och skapa förståelse för barn till svårt sjuka föräldrar? Det ska kuratorerna Emma Vendelek och Annika Abrahamsson prata om på en internationell konferens i Sydkorea nästa vecka.

Sedan flera år tillbaka jobbar Emma Vendelek och Annika Abrahamsson som kuratorer på neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med fokus på barn som närstående. Patienterna de möter på neurokirurgen är ofta inlagda för känsliga operationer i hjärnan och för anhöriga barn kan det vara svårt att förstå vad som händer. Det är ett känslomässigt svårt men otroligt viktigt jobb, menar de båda.

– Sedan 2010 säger hälso- och sjukvårdslagen att vi ska uppmärksamma barns behov som närstående. Men det är svårt att få det att innefatta hela sjukvården. Det finns en rädsla för att fråga patienter om de har barn. Samtidigt finns det föräldrar som uttrycker stor oro för sina barn, förklarar Annika Abrahamsson.

På neurokirurgiavdelningen där de jobbar på stötte de inledningsvis på problem när de ville införa nya rutiner. För att försäkra sig om att inte missa några barn i behov av stöd ville de båda kuratorerna att inskrivningssköterskorna skulle fråga patienterna om de hade barn, om de var oroliga för dem. En av cheferna på avdelningen menade att sjuksköterskorna inte borde behöva ställa sådana frågor, eftersom de själva blev ledsna.

– Men vi måste fråga. Och det gör vi på vår avdelning nu. Vi har också tvärprofessionella grupper där vi har ett övergripande barnperspektiv när vi diskuterar verksamheten, säger Emma Vendelek.

"Det kräver mod"

Grundtanken är att kunna stärka patienterna i deras föräldraroll. Och att låta dem veta att barnen kan må bra trots allvarligt sjuka föräldrar. Man pratar mycket om skyddande faktorer, som vänner och skola, som kan ge barnet stabilitet och glädje. Men också om hur föräldrar kan stödja sina barn – och hur man kan svara på frågor.

– Många är rädda för att få frågan ”kommer mamma att dö?”. Men barnen tänker redan den tanken även om de inte vågar fråga. Vågar de fråga så måste man våga svara ärligt. Vi vet att det är svårt och att det kräver mod, säger Emma Vendelek.

De allra flesta människor har barn i sin närhet på något sätt, oavsett om det handlar om egna, syskonbarn eller vänners barn. Att uppmärksamma barnens behov och skapa förståelse för deras situation inom sjukvården är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa, tillägger de båda.

När det gäller barnperspektivet inom sjukvården ligger Sverige i framkant. På konferensen i Seoul hoppas Emma Vendelek och Annika Abrahamsson att kunna dela med sig sina erfarenheter till internationella kollegor, men också få med sig nya perspektiv på sitt arbete.  

Läs också om Mahmoud Azzam, som ska prata om socialkapital bland ungdomar i Rosengård i Malmö.