Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säger upp pensionsavtalet

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säger upp pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan till upphörande den 31 december 2016.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO säger upp pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan till upphörande den 31 december 2016. Den lämnar samtidit förslag på ett nytt premiebestämt pensionsavtal för arbetstagare som inte fyllt 60 år. Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att fortgå under hösten.