Svenska kyrkans avtal 2016

Den 16 december växlade Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, yrkanden med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Arbetsmarknaden står inför nya utmaningar. För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare krävs en hållbar arbetssituation och ett hållbart arbetsliv. Vi vill att du som arbetar inom Svenska kyrkan ska kunna ha ett större inflytande över din egen arbetssituation och villkor. Det är viktigt att Svenska kyrkan kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och möjligheter till en positiv löneutveckling genom hela yrkeslivet.

Här följer några exempel på saker som vi vill förbättra i ditt kollektivavtal:

  • Vi vill förbättra löneavtalet så att den lokala lönebildningsprocessen tydliggörs. Vi vill att våra medlemmar skall få möjlighet att påverka sin lönesättning i dialog med sin chef.
  • Löneavtalet ska ge reallöneökningar och ha ett angivet löneökningsutrymme på lägst x % per år.
  • Arbetsgivaren ska verka för att arbetsmiljön förbättras för våra medlemmar. Chefer och arbetsledare måste få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fler insatser behövs för att främja hälsa och ett hållbart arbetsliv.
  • Våra medlemmar ska få en möjlighet att växla sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.
  • Vi vill att det genomförs en utvärdering av modellen ansvarsarbetstid och att den ökar, genom att förstärka kunskaperna om den hos lokala arbetsgivare.
  • I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Samhället ställer allt högre krav på att vi ska arbeta längre och möjligheten till flexibilitet i arbetslivet blir allt viktigare. Vi vill därför att våra medlemmar ska få en ökad möjlighet till flexibla pensionslösningar.

Svenska kyrkans avtal löper ut den 31 mars 2016. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.