Svenska kyrkans pensionsavtal löper vidare

Parterna har tecknat avtal om att prolongera pensionsavtalet tillsvidare från och med. den 1 januari 2017 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parterna har satt ut nya tider under våren 2017 för fortsatta förhandlingar om ett nytt pensionsavtal.

Parterna har tecknat avtal om att pensionsavtalet prolongeras tillsvidare från och med den 1 januari 2017 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det innebär att pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan fortsätter att gälla även efter utgången av år 2016. Parterna har satt ut nya tider under våren 2017 för fortsatta förhandlingar om ett nytt pensionsavtal.