Svenskt socialkapital ska inspirera i Sydkorea

Vilken roll spelar det sociala kapitalet för din framtid? Kuratorn Mahmoud Azzam har pratat med unga vuxna i Rosengård om deras kontaktnät. I juni berättar han om sina resultat vid en internationell konferens i Sydkorea.

Mahmoud Azzam är själv uppvuxen i området Rosengård i Malmö, så när han för några år sedan skulle välja ämne för sin masteruppsats i socialt arbete föll det sig naturligt att fokusera på sitt närområde och de unga vuxna han hade omkring sig. Framför allt ville han veta hur det påverkade unga människors nätverk och möjligheter att växa upp i ett stigmatiserat och på många sätt isolerat område.

Resultaten i studien – och tankarna och idéerna som de gav upphov till – kommer Mahmoud att dela med sig av under ett seminarium vid en världskonferens i socialt arbete och utveckling som hålls i Seoul, Sydkorea, i juni.

Vad kommer du att prata om på konferensen?

Jag kommer att prata om min studie om unga vuxna från Rosengård och socialt kapital. Ofta beskrivs unga vuxna i Rosengård som att de sitter passiva i ett väntrum. Men så är det inte. I min studie fann jag att ungdomarna i Rosengård var väldigt aktiva med att bygga relationer inom området och hade nära relationer med sina familjer. Men familjerna hade inga förbindelser utåt och ungdomarna fick inte kontakt med personer som kan bidra med andra typer av kunskap och inspiration. På det sättet kan man likna Rosengård vid en by på landet, ett ruralt område. 

Det fungerar lite som dominobrickor. Inne i området står dominobrickorna närmare varandra, medan utåt sett är det mer glest mellan brickorna och man når kanske inte fram. Då växer man upp i den här slutenheten som bygger på familj, släkt och i närområdet.

Hur kan man motverka slutenheten då?

Sverige är väldigt framåt i världen när det gäller socialt arbete. Men socialt kapital är något som används väldigt sällan i vårt sociala arbetet. För att kunna överbrygga glesheten mellan brickorna så behövs det mäklare som skapar tajtare kontakter mellan unga vuxna i området och resurserna som finns ute i samhället. Om du vill arbeta och studera till exempel, hur kan jag hjälpa dig med det? Har jag några kontakter som kan hjälpa dig? Det blir en utmaning för det sociala arbetet att hitta personer som kan inspirera unga vuxna. Personer som kan vara förebilder, länkar och ha en överbryggande roll.

Det är viktigt för att kunna tillhandahålla utbildning, arbete och andra saker som kan vara av intresse för både dem i Rosengård och samhället i stort. Det handlar om insatser från båda sidor, att investera i Rosengård och att knyta kontakter ute i samhället.

Vad hoppas du få ut från konferensen i Seoul?

Konferensen är ett jättebra tillfälle att få nya idéer och perspektiv för hur socialt arbete eller socialt kapital används i andra delar av världen. För egen del hoppas jag kunna ge en djupare förståelse för hur socialt kapital fungerar i en svensk kontext. Jag hoppas kunna få inspiration och inspirera andra, och bolla idéer och tankar kring hur det fungerar i andra delar av världen. Jag skulle vilja skriva en vetenskaplig artikel som inkluderar min roll som kurator idag och hur jag kan använda socialt kapital som ett verktyg i mitt arbete.

Mahmoud Azzam jobbar sedan ett och ett halvt år tillbaka som kurator på S:t Lars vårdcentral och Unga Vuxna-mottagningen i Lund.