Svenskundervisning för Kriminalvårdens vikarier

Kriminalvården vill anordna svenskundervisning i egen regi för att underlätta för personal med utländsk bakgrund. Bristande språkkunskaper gör att många går miste om fast anställning.

Kriminalvården har i dag omkring 200 vikarier som är utrikes födda. Deras kompetens är både relevant och efterfrågad, skriver myndigheten i ett pressmeddelande, men språkkunskaperna sätter hinder för att gå från vikariat till tillsvidareanställning. Förslaget om svenskundervisning finns med i det budgetunderlag som i dagarna lämnas till regeringen.

– Det i särklass största hindret för att kunna tillsvidareanställa fler personer med utländsk bakgrund är de kunskaper i svenska som krävs för att klara vår grundutbildning. Med egen svenskundervisning vill vi underlätta för dessa personer, säger Kriminalvårdens HR-direktör Johan Modin på Kriminalvårdens hemsida.

Myndigheten vill också, i samarbete med Arbetsförmedlingen, skapa praktikplatser för nyanlända i kombination med svenskundervisning. Praktiken skulle sedan kunna leda till vidare anställning inom Kriminalvården. Målet är att praktikplatserna ska bli klara redan under våren. Svenskundervisningen för myndighetens vikarier är tänkt att komma igång till hösten.