"Sverige är i stort behov av en socialminister"

Debattartikel av Heike Erkers och Camilla Sköld i Dagens samhälle

Regeringen har mycket att bevisa inom det socialpolitiska området. Inte minst behövs en socialminister, med samlat ansvar för socialpolitiska frågor, skriver Akademikerförbundet SSRs Heike Erkers och Camilla Sköld i en debattartikel i Dagens samhälle.