Sverige, du korrupta land

Sverige har problem med korruption. Det visar den senaste tidens avslöjanden. Korruptionen fördärvar och underminerar förtroendet för organisationer. För motverka den behöver vi en högre professionsetik kopplat till yrkesutövandet. 

Korruption är ett ord som ofta förknippas med utvecklingsländer. Om du skulle fråga en person på gatan skulle hen nog sagt att Sverige inte är ett korrupt land. Men efter den senast tidens avslöjanden är det nog många svenskar som har fått sig en tankeställare och börjat ifrågasätta det den bilden.

Avslöjanden om jäv, skandaler kopplat till upphandlingar och direkta mutbrott inom svenska företag och organisationer har duggat tätt de senaste åren. Som om inte det vore nog kom Transparency Internationals rapport om korruption ut i februari. Där visade det sig att Sverige var sämst i Skandinavien. Rapporten bekräfta en nedåtgående trend som visar att Sverige blivit ett mer korrupt samhälle.

De senaste åren har rapporter om korruption i Sverige avlöst varandra i nyheterna. Den senaste skandalen är bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Varje vecka möts vi av nya avslöjande om hur det saknats underlag för fakturor för konsulter, felkonstruktioner eller jäv. Innan Nya Karolinska var det Transportstyrelsens styrelse som hamnade i blåsväder i och med den så kallade IT-skandalen.

Innan Transportstyrelsen var det Telia som mutat diktatorsfamiljen i Uzbekistan, muthärvan i Göteborgs kommun och försäljning av svarta hyreskontrakt inom kommunala bostadsbolag. Listan på kan göras längre men visar tydlig att Sverige har problem med korruption. Men vad kan vi göra för att komma till rätta med korruption?

Professionsetik motverkar korruption

I majoriteten av avslöjandena är det den högsta ledningens agerande som lett till de olika situationerna. Däremot är det sällan en enskild tjänsteman som har agerat för en personlig vinning. En profession som oftast sitter nära beslutsfattare som tjänstemän är samhällsvetare. Samhällsvetare är en profession som har en hög kunskapsnivå. De har stora möjligheten att påverka beslut samtidigt har god insyn i en organisations verksamhet. Trots det är samhällsvetare sällan med i korruptionsskandaler.

Kunskap och kontakter ger makt, men med makten kommer ansvar. För att makten inte ska missbrukas krävs det en hög professionsetik. En professionsetik tydliggör vilka förväntningar det finns på professionen och den organisation man arbetar för. Etiken skapar struktur och vägleder i svåra situationer, tillexempel när olika intressen står i konflikt med varandra. Samhällsvetare är en profession med en yrkesstolthet och en tydlig yrkesetik. Det kan vara en viktig förklarning till att de sällan förekommer i korruptionsskandaler trots sin inflytelserika position.

Etiska riktlinjer får inte vara en papperstiger

De senaste avslöjandena har gjort det uppenbart att en större etisk insikt behövs för att vi ska kunna komma till rätta med korruption. Etiken måste få ta plats och behöver genomsyra verksamheten för att den ska få effekt. Den behöver finnas högt som lågt i organisationen, från högsta chef till den senast anställde medarbetaren. Etiska riktlinjer får inte vara en papperstiger som inte ger någon vägledning för yrkesutövandet.

Korruptionen fördärvar och underminerar förtroende för organisationer och institutioner. Det är dags att göra något åt den.

Läs mer

Etik för samhällsvetare

Etik för ekonomer