Sveriges Radio granskar etableringssatsningen

Merparten av nyanlända invandrare fortsätter i arbetsmarknadspolitiska program, rapporterar Sveriges Radio. Bara fem procent av nyanlända invandrare har efter två år i Sverige fått arbete utan statliga subventioner.

Under 2014 avslutade 9 600 nyanlända sin tvååriga etableringsplan; en ökning med 3 000 jämfört med 2013, skriver Ekot. Enligt siffror från Arbetsförmedlingen fick fem procent ett jobb utan statligt stöd. Nästan hälften fortsätter i stället i arbetsmarknadspolitiska program i Arbetsförmedlingens regi.

Arbetsförmedlingen tycker att resultatet kan förbättras, men pekar på att den första tiden i Sverige ofta går åt till saker som studier i svenska, familjeåterförening och att leta bostad. Myndigheten anser att det behövs fler arbetsförmedlare för att kunna möta de personer som behöver hjälp. 

Under hashtaggen #100röster granskar Sveriges Radio etableringsprocessen för nyanlända invandrare och deras väg till jobb.