Sveriges socialsekreterare - rättsstatens kanariefåglar

"När socialsekreterarna tystas är det en varning för hela samhället", skriver Jenny Sonesson, socionom och liberal debattör i en krönika i Dagens Samhälle.

Fram till 1986 användes kanariefåglar i brittiska kolgruvor för att upptäcka giftiga gaser som orsakar explosioner. Om kanariefåglarna slutade sjunga var det en signal för gruvarbetarna att söka skydd. Sveriges socialsekreterare är rättsstatens kanariefåglar. När de tystas är det en varning för hela samhället. Läs Sonessons krönika i Dagens Samhälle!