SVT: Socionomerna fortsätter fly socialtjänsten

Krisen inom socialtjänsten blir bara värre och utsatta barn och unga får inte det stöd de behöver. Men det är inte någon brist på socionomer, säger Camilla Sköld till SVT.

Personalen lämnar de kommunala socialtjänstkontoren i protest mot allt tyngre arbetsbelastning. Samtidigt är det svårt att rekrytera nya till tjänsterna. Och på många håll kan inte ens bemanningsföretagen täcka upp för de luckor som uppstår. Många kommuner har istället tvingats ta in vikarier som inte gått färdigt socionomutbildningen. 

– Våra medlemmar tycker inte att de klarar av att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. Barn och unga får inte det stöd de behöver, vilket har lett till den här personalflykten, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, till SVT.

Hon understryker att det inte råder någon brist på utbildade socionomer. Utbildningen är populär och inte alla som söker kommer in. I stället väljer man att söka sig till andra verksamheter, där villkoren är bättre. Akademikerförbundet SSR har sedan en tid tillbaka efterlyst insatser för att förbättra arbetsvillkoren på landets socialtjänstkontor. Ett led i detta är nationell handlingsplan. 

Se inslaget på SVT.