Ta stöd i OSA-kollen

Hur jobbar man konkret med frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö en arbetsplats? Ta stöd i Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen.

Arbetsmiljöverkets OSA-föreskrifter som trädde i kraft 2016 har skapat en medvetenhet kring vikten av att arbeta förebyggande med hur verksamheter organiseras och hur vi behandlar varandra på arbetet. Men frågan är ofta: Hur gör vi? Hur jobbar vi konkret med frågorna på vår arbetsplats?

– Därför finns OSA-kollen. Verktyget visar på hur man kan arbeta med OSA tillsammans på arbetsplatsen. Det erbjuder stöd att luta sig mot när föreskrifterna omsätts i praktiken, säger Stina Ellerfelt Sköld, projektledare Suntarbetsliv.

OSA-kollen från Suntarbetsliv är ett verktyg som hjälper arbetsplatser att jobba tillsammans med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).Tanken är att den kunskapsbas som finns i OSA-kollen ska ge trygghet för chef och skyddsombud i att starta samtal med sin arbetsgrupp i OSA-frågorna. Det finns flera aktiviteter att välja bland som är tänkta att göras i grupp på till exempel arbetsplatsträffen.

OSA-kollen har tagits fram och kvalitetssäkrats gemensamt med parterna inom kommun- och landstingssektorn där Akademikerförbundet SSR ingår.

Klicka här för att komma till OSA-kollen.