Till minne av Per-Olof Kristenson

En av det sociala arbetets stora profiler har lämnat oss. Som tidigare meddelats har Per-Olof Kristenson gått bort efter en längre tids sjukdom. Per-Olofs betydelse för utvecklingen av professionen socialt arbete i Sverige kan inte överskattas.

Per-Olof Kristenson var sedan början av 1980-talet chefredaktör på Akademikerförbundet SSR:s olika tidskrifter fram till dess att hans insjuknande tvingade honom att sluta alldeles för tidigt. 

Med såväl socionom- som journalistutbildning har Per-Olof på ett unikt och avgörande sätt bidragit till utvecklingen och professionaliseringen av socialt arbete i Sverige. Han var initiativtagare till och drivande i att förbundet år 1987 startade tidskriften Socionomen: facktidning för kvalificerat socialt arbete. Han blev tidskriftens chefredaktör – med små medel – och dess främsta drivkraft.

"Mitt livsverk"

Han byggde tidskriften till att bli den viktigaste kanalen för professionellt socialt arbete. Efter några år utökades Socionomen med ett forskningssupplement som ytterligare förstärkte yrkets professionalisering och bidrog till dess evidensbas. Idag är Socionomen den självklara, primära kunskapskällan för yrkesverksamma socionomer, med Per-Olofs egna ord ”mitt livsverk”.

Per-Olof var en visionär, med ett brett perspektiv på socialt arbete och ett omfattande nätverk bland forskare och praktiker såväl i Sverige som internationellt, i första hand i Norden genom sitt engagemang för fackligt nordiskt samarbete och medverkade till startandet av tidskriften Nordisk Sosialt Arbeid. Han brann även för internationellt utbyte och såg svenska socionomers behov att ta till sig professionella erfarenheter från andra länder.

Samtidigt kände han ansvaret för att sprida den skandinaviska modellen och erfarenheterna av välfärdsstaten och det sociala arbetets roll och potential i välfärdsarbetet, till andra länder. Per-Olof tog därför tillsammans med professorn i socialt arbete, Sven Hessle initiativ till att starta en internationell tidskrift som kom att få namnet Scandinavian Journal of Social Welfare (sedermera ändrat till International Journal of Social Welfare). 

Entusiastisk mentor

Vid lanseringen av Socionomdagarna år 1995 var Per-Olofs insats avgörande för att nå målet – att bli den centrala och stora mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. Liksom ambitionen att genom Socionomen ge professionen en tidskrift, en kanal motsvarande vad läkarna hade i Läkartidningen, blev Socionomdagarna motsvarigheten till Läkarstämman. 

Många av hans vänner, kollegor och medarbetare genom åren vittnar om hans viktiga roll som mentor och hur han månade om sina anställda och skribenter. Han var drivande, entusiastisk och stimulerande, brann för sina idéer och var samtidigt en ödmjuk och vänlig person med humor.

Per-Olof började sitt arbete på Akademikerförbundet SSR som förbundssekreterare och blev 1980 redaktör för förbundets tidning. Genom sina olika roller kunde han tidigt urskilja att de professionella frågorna var viktiga för att lyckas som facklig och professionell organisation. Som journalist ville han föra ut medlemmarnas synpunkter och erfarenhet och samtidigt erbjuda medlemmarna fördjupad kunskap inom yrket. 

Nydanande och visionär

Per-Olofs vision och gärning var nydanande och gav förbundet en plattform för arbetet att genom förhandlingsarbete tillsammans med yrkesinriktade satsningar stärka förbundets olika yrkesgrupper. Den plattformen gör idag Akademikerförbundet SSR till den självklara och starka representanten för alla socionomer liksom förbundets övriga medlemmar. Akademikerförbundet SSR kommer att fortsätta sin kamp för socionomernas professionalisering inklusive kampen för en statlig legitimation.

Per-Olof Kristensson hade en vision om vägen till professionalisering och internationalisering via tidskrifter med hög kvalitet såsom Socionomen och International Journal of Social Welfare samt inte minst genom sitt engagemang i Socionomdagarna. Han förverkligade, tillsammans med andra, allt detta och idag är både Socionomen och Socionomdagarna självklara kunskapskällor för yrkeskåren. 

Lars Holmblad, Förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR
Elis Envall, före detta utredare på Akademikerförbundet SSR och före detta President i International Federation of Social Workers